"Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις"

Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ αναλύοντας το γενικότερο και το ειδικό πολιτικό περιβάλλον της περιοχής, αποτελέσματα προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, ευρήματα ερευνών κοινής γνώμης και τους στόχους των Αιρετών πελατών της, χαράσσει και προτείνει τον απαραίτητο πολιτικό σχεδιασμό και τον καταλληλότερο – για τη στήριξη και υλοποίηση του πολιτικού σχεδιασμού και του συνόλου των στόχων του Αιρετού πελάτη της – επικοινωνιακό σχεδιασμό με στρατηγική και μεθοδολογία.

"Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις"