Ολοκληρωμένη υποστήριξη του Δημάρχου στην κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Οικονομικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ), καθώς και την υποστήριξη σε συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά και εν γένει την υποστήριξη στην ευρύτερη λειτουργία του Δήμου σε σχέση με την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που θέλει να υποστηρίξει ο Δήμαρχος.

  • Συγκριτική ανάλυση της φύσης των εξόδων – κόστους του Δήμου.
  • Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των εξόδων – κόστους του Δήμου.
  • Συγκριτική ανάλυση των εξόδων – κόστους του Δήμου σε σχέση με το ύψος, την διακύμανση και συγγενείς τομείς στην ευρύτερη αγορά.
  • Εκπόνηση και παρακολούθηση προγράμματος βελτίωσης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.
  • Σταδιακός εξορθολογισμός των οικονομικών του Δήμου.

"Ποτέ, δεν μπορεί να διδάξει σε ένα ωδείο ένας αυτοδίδακτος μουσικός, όσο καλός και αν είναι"