Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ είναι σε θέση να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και το σημαντικό όφελος που προσφέρουν στις κοινωνίες και στους Δήμους όπου ιδρύονται και δραστηριοποιούνται. Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ με πίστη στη χρησιμότητα και στους σκοπούς της Κοινωνικής Οικονομίας αναλαμβάνει την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ., την ένταξη τους στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία τους.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Αποτελεί αστικό συνεταιρισμό κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εμπορική ιδιότητα. Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους. Τα κέρδη που προκύπτουν από τις δράσεις της εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

"Ποτέ, δεν μπορεί να διδάξει σε ένα ωδείο ένας αυτοδίδακτος μουσικός, όσο καλός και αν είναι"