Δημιουργία, οργάνωση και συνεχή υποστήριξη της λειτουργίας Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ώστε να επιτυγχάνεται η διαχείριση της φήμης και της δημόσιας εικόνας του Αιρετού ως αποτέλεσμα, πάντα, των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης του κοινού για το σύνολο των ενεργειών του Αιρετού και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ηγείται.

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων προτείνει ενέργειες και εκστρατείες ενημέρωσης κοινού, προβάλει τις δράσεις του Αιρετού και προωθεί πληροφορίες στα ΜΜΕ που συμβάλλουν στην ανάδειξη της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και της προσφοράς του, ώστε η δημόσια εικόνα του να διατηρείται πάντα θετική. Στην ίδια κατεύθυνση παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί – μετά τη συλλογή και "αποκωδικοποίηση” στοιχείων από τα διαδραστικά “εργαλεία”, τις παρατηρήσεις και παράπονα πολιτών – την άποψη του κοινού για σημαντικά γεγονότα αλλά και για έργα και δράσεις που προωθούνται από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών Οργάνωσης και Επικοινωνίας των Αιρετών πελατών της. Αναλαμβάνει τη σύνταξη και επιμέλεια ομιλιών, άρθρων, συνεντεύξεων, επιστολών, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Επίσης προετοιμάζει τον Αιρετό για τις εμφανίσεις του στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο και ιδιαίτερα για την τηλεόραση όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις και χειρισμοί.

"Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν"