Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ συνεργάζεται – στο επίπεδο ερωτηματολογίου και κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων – με την εταιρεία δημοσκοπήσεων “ΑΠΟΨΙΣ” καλύπτοντας κάθε ανάγκη του Αιρετού σε έρευνες κοινής γνώμης. Μετά από κάθε μέτρηση κοινής γνώμης υποδεικνύει τις ενέργειες και δράσεις που “απαντούν” στα ευρήματα της μέτρησης και προτείνει, αν είναι ανάγκη, αναπροσαρμογές στον επικοινωνιακό σχεδιασμό ή όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο ώστε να διατηρηθεί η καλή δημόσια εικόνα του Αιρετού πελάτη της και της Περιφερειακής ή Δημοτικής Αρχής που ηγείται.

"Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν"