Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ παρακολουθεί και ενημερώνει τους Αιρετούς για την καθημερινή πολιτική επικαιρότητα και για τα θέματα που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δημοσιεύματα, άρθρα, συνεντεύξεις αντιπάλων, δημοσιογράφων ή πολιτών που αφορούν – άμεσα ή έμμεσα – τον Αιρετό, τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την Δημοτική Επιχείρηση, αναλύονται και αξιολογούνται από ειδικούς Συμβούλους Επικοινωνίας, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια εικόνα τους.

"Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν"