“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”


Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ ενισχύει την “άμυνα” του Αιρετού και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ώστε να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί μια σοβαρή κρίση που πλήττει τη δημόσια εικόνα του Αιρετού ή της Περιφερειακής ή Δημοτικής Αρχής.

Επιπλέον, όλες οι ενέργειες στα πλαίσια της διαχείρισης κρίσεων, βασίζονται σε ένα πλήρες στρατηγικό σχεδιασμό και στη σωστή εκπόνηση στοχοθετημένων ενεργειών, ώστε να προσδίδουν στην Περιφερειακή ή Δημοτική Αρχή ένα σταθερό και υγιές δημιουργικό προφίλ.

Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ φροντίζει, ώστε η φήμη του Αιρετού και της Περιφερειακής ή Δημοτικής Αρχής, μετά από μία κρίση, να διατηρηθεί “άσπιλη” και ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ανέπαφος” σε όλα τα “δεδομένα” του, μέσα από μια σειρά ενεργειών όπως:
  • Ενέργειες πρόληψης κρίσεων.
  • Εντοπισμό σεναρίων κρίσεων.
  • Ιεράρχηση σεναρίων κρίσεων, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους.
  • Εντοπισμό ομάδων που πλήττονται από την κρίση.
  • Ενέργειες αποτελεσματικής αποφυγής σοβαρών και προβλεπόμενων κρίσεων.
  • Ενέργειες διαχείρισης μιας κρίσης.
  • Διαχείριση και ενέργειες επαναδόμησης του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ενέργειες συγκράτησης της αποδόμησής του.
  • Επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων.
  • Στρατηγικό πλάνο της επικοινωνιακής διαχείρισης των κρίσεων.

Κανένα τυχαίο περιστατικό που πλήττει το πρόσωπο του Αιρετού και καμία οργανωμένη προσπάθεια προσβολής του προσώπου του ή της Περιφερειακής ή Δημοτικής Αρχής δεν πρέπει και δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη. Απαραίτητη είναι η άμεση αλλά και ψύχραιμη αντιμετώπιση του προβλήματος από ειδική ομάδα συνεργατών του Αιρετού. Η συμβολή της Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ στη διαχείριση οποιασδήποτε κρίσης, θα είναι καθοριστική ώστε οι επιλεγμένες θετικές παρεμβάσεις, απαντήσεις ή ενέργειες να διατηρήσουν την καλή δημόσια εικόνα του Αιρετού πελάτη της.

"Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν"