Στελέχη της Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ, με μακρόχρονη εμπειρία στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης αναλαμβάνουν την ίδρυση / σύσταση, οργάνωση και καλή λειτουργία Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένες και εξαιρετικές υπηρεσίες στους πολίτες και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Δήμου και της περιοχής ευθύνης του.

"Ποτέ, δεν μπορεί να διδάξει σε ένα ωδείο ένας αυτοδίδακτος μουσικός, όσο καλός και αν είναι"