Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ γνωρίζει ότι οι Αιρετοί χρειάζονται, εκτός της στιγμιαίας εικόνας των απόψεων του κοινού που εξασφαλίζουν οι έρευνες κοινής γνώμης, πρόσβαση – σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά από σημαντικά γεγονότα – σε δομημένη και ξεκάθαρη πληροφόρηση. Για τον λόγο αυτό δημιούργησε το Βαρόμετρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Β.Τ.Α.) που αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης των διαθέσεων και προσδοκιών των πολιτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Βαρόμετρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Β.Τ.Α.) βασίζεται σε συνδυασμό ερωτηματολογίου (σε ειδικούς χώρους και διαδικτυακά), τηλεφωνική έρευνα και συνεντεύξεις με ειδικές ομάδες κοινού (focus group) και δίνει έμφαση στις πλέον κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν την προσλαμβάνουσα από τους πολίτες, δημόσια εικόνα του Αιρετού και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχεται η δυνατότητα στον Δήμαρχο να κάνει χρήση των υπηρεσιών του CALL CENTER της εταιρείας μας προκειμένου να “επικοινωνεί” με όλους τους πολίτες του Δήμου, μέσω μίας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων.

"Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν"