Στόχος μας είναι, η προσωπικότητα, οι ικανότητες, η προσφορά, το έργο και οι επιτυχίες του Αιρετού να προβάλλονται και να αναδεικνύονται – καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του – ώστε να “χτιστεί” και να διατηρηθεί η καλύτερη δυνατή δημόσια εικόνα του.
Μία δημόσια εικόνα που θα καθορίσει και θα εξασφαλίζει ότι οι στόχοι του Αιρετού θα επιτευχθούν και τα σχέδια του για το μέλλον θα υλοποιηθούν.

"Ποτέ, δεν μπορεί να διδάξει σε ένα ωδείο ένας αυτοδίδακτος μουσικός, όσο καλός και αν είναι"