Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ

Η Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη των Αιρετών και την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητάς τους. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Οργάνωσης και Επικοινωνίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Την Αιρετών ΣΤΗΡΙΞΙΣ απαρτίζουν στελέχη με εξειδίκευση και εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με γνώση των αναγκών και απαιτήσεων του σημερινού Έλληνα Αιρετού.

“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”

"Ποτέ, δεν μπορεί να διδάξει σε ένα ωδείο ένας αυτοδίδακτος μουσικός, όσο καλός και αν είναι"